گفته‌اند که شاهد ارتکاب این نوع جرائم
باعث پویایی بازار حداقل تا اردیبهشت 95 خواهد شد صنعت ساختمان و قطعه سازی و دارویی و خودرویی و پتروشیمی و ... برخی سهام از سه جنبه صعودی خواهد بود جو روانی اعلام خبر جدید و مشاركتها و یا خرید سهام عمده شركتها و دوم شركتهای با بنیاد خوب و سود خوب و پی به ای پایین مثل دارویی ها که ریسک نداشته و مورد توجه بنیادیها با پول کلان و حقوقیها بزرگ کننده آلت
  • افزایش طبیعی اندازه الت
  • دستگاه دراز كننده طبيعي الت
  • خريد پستي بهترين قرص تاخيري


  • نويسنده : مرتوش